27. mája 2018

Sladkovicovo – lezata kanalizacia

26. mája 2018

Sladkovicovo – zakladovy zemnic

26. mája 2018

Topolnica – rekonstrukcia ustredneho kurenia

26. mája 2018

Diakovce – rozvod vody a kanalizacie v bungalove

26. mája 2018

Sladkovicovo – elektroinstalacia v smart byte

26. mája 2018

Kajal – rekonstrukcia vody a kanalizacie v starsom rodinnom dome

29. januára 2018

Rekonštrukcia bytového domu, rekonštrukcia rodinného domu.

Rekonštrukcia bytového domu, rekonštrukcia rodinného domu. Elektrika, voda, kúrenie.
29. januára 2018

Elektrikroinštalačné práce

Montáž rozvod rozvod bleskozvodu do základov rodinného domu.
25. januára 2018

Kompletná rekonštrukcia kancelárskych priestorov a oddychovej časti pre zamestnancov

Kompletná výmena elektrických rozvodov. Kompletná výmena kanalizačných rozvodov. Kompletná výmena rozvodov vody. Dodanie a montáž podlahového kúrenia. Dvojzónové vykurovanie budovy.