23. marca 2021

Montáž sadrokartónu na RD v Galante

23. marca 2021

Prestavba kúpeľni v Šali

23. marca 2021

Pomocné práce pri inštalácií stroja

23. marca 2021

Montážne práce na FVZ Černík

23. marca 2021

Výroba DC rozvádzačov a montážne práce na FVZ Brother Krupina

23. marca 2021

Posunutie stožiaru 9N na stavbe R4 Bikoš

23. marca 2021

Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso

23. marca 2021

Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec