Kajal – rekonstrukcia vody a kanalizacie v starsom rodinnom dome