Modernizácia Hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom 18.11.2020