CHLADENIE

STROPNÉ CHLADENIE

Ešte nikdy predtým nebolo stropné veľkoplošné chladenie také efektívne! Novinkou je patentovaný systém stropného chladenia, ktorý ponúka nielen vysoký výkon, ale aj jednoduchú a bezpečnú montáž.
Princípom stropného chladenia je odvádzanie tepla prostredníctvom chladiacej vody z priestoru (nechladí sa miestnosť prostredníctvom vzduchu). Stropné chladenie najskôr ochladzuje strop, potom steny, podlahu, a nakoniec  predmety. Vzduch sa ochladzuje až neskôr (od plôch, predmetov).
Strop sa ochladzuje na teplotu približne 18 °C. V chladiacich rúrkach zabudovaných v strope prúdi voda o teplote (na prívode) 16 °C a odoberá teplo z miestnosti (teplota spiatočky 18 – 20 °C), čím sa miestnosť rovnomerne ochladzuje. Pre zabezpečenie dostatočného výkonu a ideálnej tepelnej pohody by mala byť pokrytá čo najväčšia plocha stropu, aby bolo stropné chladenie dostatočne účinné.