Elektroinštalácia

Výber elektroinštalácie pozostáva z troch krokov. V prvom kroku sa rozhodnite, akú elektroinštaláciu chcete – klasickú alebo modernú, takzvanú inteligentnú. 

V prípade klasickej elektroinštalácie je nutné vybrať si viacero produktov – okrem svetiel a zásuviek je nutné vybrať aj samostatný systém na riadenie vykurovania, samostatné zabezpečovacie zariadenie alebo samostatné ovládanie tieniacej techniky.

Pri inteligentnom riešení je potrebné vybrať si jeden systém, ktorým budete riadiť celý dom. V niektorých prípadoch sa používajú dva systémy: jeden riadi technológie a druhý multimediálne funkcie – distribúciu audio a videosignálu.