Tlaková skúška kúrenia

Tlaková skúška rúrkových rozvodov v podlahe. Tlakovou skúškou preveríme tesnosť systému pretlakom podľa udania výrobcu rúrok. Je jedným z najdôležitejších úkonov montáže kúrenia


Vykurovacia skúška kúrenia

Vykurovacia skúška je regulácia ústredného kúrenia, ktorá zabezpečuje rovnakú výhrevnosť vykurovacieho telesa.