Ústredné kúrenie

Ústredné kúrenie alebo ústredné vykurovanie je vykurovací systém, v ktorom sa teplo na vykurovanie viacerých miestností či viacerých domov vyrába na jednom mieste.Teplonosnou látkou je voda,  privádzana do jednotlivých miestností. Najrozšírenejšie je teplovodné vykurovanie s teplotou vody do 95 °C.  Výber tepelného zdroja závisí od množstva faktorov. Väčšina z nich sa točí okolo tepelnotechnických vlastností domu, do ktorého budete zariadenie inštalovať, ale záleží aj na dostupnom palive, Vašej túžbe po pohodlí a ekologickom cítení.