Fotovoltaické elektrárne na kľúč :

Fotovoltaické systémy (FVE) resp. fotovoltaické elektrárne slúžia na výrobu elektrickej energie. Tieto energetické systémy sú určené hlavne pre domácnosti.

Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností.

Využite nevyčerpateľnú energiu zo slnka a ušetrite značné množstvo peňazí.

Užívaním solárnych panelov tiež prispievate k šetreniu životného prostredia a energie.

 

Rozoznávame tri základné typy systémov :

1. Pripojené na sieť – systémy GRID ON. Najčastejšie a najbežnejšie využívané systémy. Sú priam stvorené pre domácnosti, ale taktiež pre firmy na šetrenie nákladov spojených s odberom el. energie z distribučných systémov. Takýto systém je pripojený na objekt spolu s distribučným systémom a nie je vybavený akumulátormi. Všetka vyrobená el. energia sa spotrebúva priamo v domácnosti. Prípadný prebytok el. energie sa odovzdá zdarma do distribučného systému a pri nedostatku sa z distribučného systému odoberá.

 

2. Hybridné solárne systémy – je to kombinácia systému grid off a grid on. Okrem solárnych panelov a sieťového meniča obsahujú ešte nabíjačku batérií (môže byť integrovaná už v sieťovom meniči) a batérie-akumulátory.

3. Autonómne – systémy grid off (ostrovné) sú používané na miestach, kde nie je prístup verejnej distribučnej siete (DS). Musia byť vybavené akumulátormi, v ktorých sa skladuje denná produkcia pre ďalšie využitie v čase, keď slnko nesvieti, alebo svieti už len málo t.j. skoro ráno, večer a v noci.