STAVEBNÉ PRÁCE

STAVEBNÉ PRÁCE

REALIZÁCIA STAVIEB VŠETKÝCH TYPOV TERÉNOV

  • Prípravné práce /predrealizačné práce/
  • Zemné a výkopové práce /teréne práce/
  • Pozemkové stavby (novostavby, rekonštrukcie)
  • Hrubé stavebné práce
  • Inžinierske stavby (kanalizácie, vodovody, elektroinštalácie)
  • Demolačné a búracie práce prízemných objektov
  • Dokončovacie práce k realizácii stavby (omietky, maľovky, zatepľovanie atď.)
  • Odvoz stavebného materiálu

STAVANIE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

  • Príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest
  • Stavebné oceľové konštrukcie pre dopravnú infraštruktúru