Filtrácia vody

Úprava pitnej a úžitkovej vody, filtrácia od nežiaducich látok, eliminácia znečistenia a zmäkčenie vody.

Mechanická filtrácia vody je nevyhnutná najmä pre studničné vody. V tomto procese sa odstránia pevné častice z vody, ktoré sú viditeľné okom.