IPP je unikátny systém úpravy vody, ktorý pracuje bez obsluhy a údržby, bez použitia elektrického prúdu a bez chémie. Voda si zachováva všetky výživné látky vrátane minerálov.

Zariadenie upravuje fyzikálne vlastnosti vody. Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózie a zároveň napomáha pri odstraňovaní starých nánosov. IPP je možné inštalovať v uzavretých a otvorených dynamických systémoch. Jeho efektívna využiteľnosť je od malých bytov cez rodinné domy, až po veľké prevádzky a priemyselné zariadenia, kde je predpoklad tvorby vodného kameňa. IPP nemení chemické zloženie vody. Jeho životnosť je minimálne 10 rokov.

Voda upravená zariadením IPP je vylepšená do takej miery, že okrem patentu získal prístroj aj certifikát ministerstva zdravotníctva, a je teda vhodný na úpravu pitnej vody. Podľa posúdenia predložených podkladov IPP spĺňa podmienky určené predpismi na ochranu zdravia.

Teraz za špeciálnu cenu, IPP s montážou len za 280 €!

Cena bez zľavy za iónový polarizačný prístroj  - 250 €, s montážou - 350 €.

 

PRE KOHO JE IPP URČENÝ?

Zariadenie je určené na úpravu vody v uzavretých a otvorených systémoch. Napríklad vo vodovodných systémoch, výmenníkov tepla, kotloch, kondenzátoroch, generátorov, vykurovacích systémoch, v kompresorovniach, v chladiacich a klimatizačných zariadeniach a všade tam, kde je predpoklad tvorby vodného kameňa.