Ležatá kanalizácia

Ležatá kanalizácia zahŕňa beztlakové a tlakové kanalizačné systémy pozostávajúce z rúr a príslušných tvaroviek. Potrebné systémy (kanalizačné plastové rúry) vonkajšej kanalizácie sú určené na odvádzanie odpadových vôd z objektov. Na vybudovanie kanalizačného systému využívame  systém hrubostenných kanalizačných rúr KG PVC.