Regulácia tlaku

Vodovodné zariadenia domácností, ako sú batérie, splachovače a poistné ventily ohrievačov vody majú dlhšiu životnosť a lepšiu funkčnosť pri tlaku, ktorý je na úrovni do 0,35 MPa. Z toho dôvodu je nutné zaradiť na vstupné potrubie regulátor tlaku na vodu. Ponúkame rôzne typy, napríklad s filtrom, alebo bez filtra, s tlakomerom, alebo bez neho. Regulátory sú v rôznych pripojovacích rozmeroch.


Búracie práce

Búracie prace a demontáž pôvodných prvkov.
Vydrážkovanie otvorov pre vodovodné potrubia v stenách objektu.
Odvoz stavebného odpadu.


Inštalácia rozvodov vody

Inštalácia rozvodov vody sa pripraví podľa projektu objektu. Kvalitný materiál je v tomto prípade priorita č.1


Izolácie potrubí

Izolácia rozvodov tepla a teplej vody menších priemerov možno vykonávať izolačnými puzdrami . Puzdro s polepom je na pozdĺžnom spoji opatrené presahom fólie so samolepiacou páskou pre dokonalé uzavretie púzdra.