Tlaková kanalizácia

Tlaková kanalizácia funguje tak, že pri každom zdroji odpadových vôd (zvyčajne pri každom rodinnom dome alebo inom objekte) je inštalovaná čerpacia stanica s kalovými meliacimi-drviacimi čerpadlami. Odpadová voda nateká do týchto čerpacích staníc a je čerpaná do tlakového systému pomocou meliacich čerpadiel.