Vnútorná kanalizácia

Systém odvádzajúci všetky odpadové vody. Vnútorná kanalizácia vedie odpad hlavným zvodom od zariaďovacích predmetov von z budovy, kde sa napája cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu.