10. januára 2018

Elektroinštalácia

Kompletné rozvody elektrických káblov 230V a 400V, montáž a pripojenie rozvodnej elektrickej skrine. Kompletné rozvody slaboprúdu (internet, alarmy, snímače, zásuvky, audio). Montáž infra podlahového kúrenia, závesné […]