Výroba DC rozvádzačov a montážne práce na FVZ Brother Krupina