Kotle pre vykurovanie el.energiou

Elektrické kotly patria medzi najjednoduchšie, najpohodlnejšie a najčistejšie zariadenia na vykurovanie.
Princíp ich práce spočíva len na premene elektrickej energie na tepelnú, či už formou elektrických špirál alebo princípom elektrickej indukcie.
Ich výhodou je takmer 100% účinnosť (99+%) a v podstate žiadna nutnosť obsluhy - samozrejme okrem pravidelných revízii.